leneenilizarov

Welkom in de wereld van ilizarov

Ilizarov

Het ilizarov-systeem
- bestaat uit een ringvormig kader dat rondom het lidmaat en door middel van pinnen in het
bot wordt vastgemaakt
- het kader dient om de botfragmenten op een stevige manier te fixeren.

Deze methode laat toe moeilijke correcties
veilig uit te voeren door:
- de weinig ingrijpende chirurgie
- de correctie op een zeer geleidelijke manier te
laten verlopen en daardoor het natuurlijke
genezingsproces van het been te respecteren
en te stimuleren.

het natuurlijke genezingsproces van het been

Ons bot is opgebouwd uit levend weefsel. Na een breuk gaan de botfragmenten geleidelijk terug aan elkaar groeien en gaat het been zich spontaan herstellen.

In de breukzone vormt zich een bloeduitstorting of hematoom. Dit geheel kan worden vergeleken met een spons die geleidelijk aan doordrenkt wordt met calcium en fosfor, die zich hierin neerzetten in de vorm van kristallen (= callusvorming). Zo groeit de breukzone geleidelijk dicht met het nieuw gevormd bot.

Een volledig herstel is maar mogelijk als voldoende voedingsstoffen via de bloedvaten worden aangevoerd, daarom:
- wordt bij de operatie extra kleine  insneden gemaakt, om minimaal weefsel te beschadigen
- is roken verboden, omdat dan schadelijke stoffen in de bloedbaan terechtkomen. Die belemmeren een goede doorbloeding in de allerfijnste haarvaten in het bot.

opbouw van de ilizarov-fixator

Het ringvormig kader
- bestaat uit volledige (en halve) ringen en bogen
- wordt aangebracht rondom het lidmaat
- wordt met twee soorten pinnen in het bot vastgemaakt:

* Kirschnerpinnen: dunne pinnen die dwars door het bot worden geboord
* Schanzschroeven: dikkere pinnen die worden vastgeschroefd in het bot

- de ringen worden met elkaar verbonden door draadstangen
- de afstand tussen de ringen wordt geregeld met de fixatiemoeren op de draadstangen.

doel van de ilizarov-fixator

A. WAAROM KIEZEN VOOR DIT APPARAAT?
- omdat het been zeer stevig kan worden verankerd met een reële kans op genezing
- omdat een lidmaat in alle richtingen kan worden gecorrigeerd, ook in de lengte, door de ringen ten opzichte van elkaar zeer geleidelijk aan te verplaatsen
- omdat het apparaat het lidmaat steunt en verstevigt.
De patiënt kan erop steunen en het lidmaat gebruiken
- omdat nieuwe bot- en weefselfragmenten kunnen aangroeien zodat men defecten kan herstellen, ledematen kan recht maken of verlengen en moeilijk helende breuken kan genezen.

B. WAARVOOR WORDT DE FIXATOR GEBRUIKT?
- beenverlengingen
- herstel van grote defecten bij voorbeeld na een breuk, een infectie enz.
- as-afwijkingen of draaifouten van een lidmaat
- moeilijk helende breuken
- vastzetten van gewrichten
- correcties van zeer ernstige gewrichtsmisvormingen, onder andere voetmisvormingen

Verloop van de opname


1. Raadpleging voor de opname
- U kunt al voor uw opname kennismaken met de artsen, een verpleegkundig teamlid en de kinesist.
- Uw dossier wordt al maximaal in orde gebracht.

2. Opnamedag (= een dag voor de operatie)
- Een verpleegkundige zorgt voor uw opvang en geeft de nodige uitleg over de afdeling.
- Bent u schoolplichtig, dan neemt de leerkracht van de ziekenhuisschool contact op met u (alleen tijdens het schooljaar).
- Als voorbereiding op de operatie wordt de plaats van de ingreep geschoren en neemt u een bad
Hebt u bijkomende vragen, aarzel dan niet om ze te stellen.

3. Dag van de ingreep
Voor de ingreep
- U moet nuchter zijn vanaf middernacht.
- U wordt in bed naar de operatiekamer gebracht.
Is de patiënt een kind, dan mag één van de ouders het kind vergezellen tot aan de onthaaldesk van de operatiekamers.
- Doorgaans wordt algemene anesthesie toegepast.
- De ingreep duurt minimaal anderhalf uur en u bent gemiddeld vijf uur uit uw kamer weg.

Na de ingreep
- Indien u zich niet misselijk voelt, mag u na enkele uren al drinken.
- De arts of de verpleegkundige controleert of u gevoel hebt in het gefixeerde lidmaat en/of u het kunt bewegen.
- De eerste nacht krijgt u een infuus met antibiotica en extra pijnbestrijding


4. Dag 1 (= een dag na de operatie)
- WASSEN:
de eerste dag wast u zich in bed; een verpleegkundige kan u hierbij helpen

- KLEDING:
mits wat aanpassingen kunt u uw gewone kledij dragen:
* zijnaad van slipjes en broeken losmaken; u kunt ze sluiten met velcro of lintjes
* lange broeken met brede pijpen dragen of een ritssluiting in de zijnaad aanbrengen
* extra stuk stof tussenzetten in de zijnaad

- VERZORGING:
duurt ongeveer 45 minuten.
* door het verband te bevochtigen kan het gemakkelijker worden verwijderd
* de pingaatjes worden gereinigd en ontsmet en opnieuw afgedekt met splitkompressen
* om zwelling te vermijden wordt er regelmatig ijs op uw been gelegd

- MOBILITEIT:
de eerste vijf dagen verplaatst u zich best in een rolstoel, daarna met krukken

- MAALTIJDEN:
u kunt best zo snel mogelijk aan tafel eten

- SCHOOLGAANDE JEUGD:
de lessen worden de eerste dag(en) aan bed gegeven, nadien in de klas (tweemaal een uur per dag)

- KINESITHERAPIE:
tweemaal kinesitherapie per dag, aangepast aan het geopereerde segment.

- SCHOENEN:
bij een ingreep aan het onderste lidmaat u draagt best ruimzittende, stevige sportschoenen met veters (GEEN nieuwe schoenen!)

4. De volgende dagen.
- leert u zich geleidelijk aan zelfstandig te behelpen
- leert u hoe de insteekpunten van de pinnen te verzorgen
- leert u hoe het aanpassen of het bijstellen van de fixator moet
- start u vanaf de dag na de operatie intensief met kinesitherapie

Fixator aanpassen of bijdraaien

DE CORRECTIE
- start na een zestal dagen
- gebeurt drie- of viermaal daags
- wordt u door een verpleegkundige aangeleerd
- gebeurt door het aanschroeven met de hand of met twee sleutels nr. 10

Ontslag

U mag naar huis als
- u geen problemen hebt met uw zelfredzaamheid;
- u het bijdraaien en de verzorging van de fixator voldoende kent;
- u geen problemen hebt zoals pijn of zwelling;
- u het been tijdens het stappen voldoende kunt belasten, tenminste als het gaat over een operatie aan de onderste ledematen.

Gemiddeld blijft u 7 à 10 dagen in het ziekenhuis.

Tips voor thuis

- Een goede hygiëne is van groot belang.
- Douchen mag een week na het verwijderen van de draadjes.
- Draai ‘s nachts een handdoek of beschermhoes rond de fixator om uzelf en/of uw partner niet te kwetsen aan de uitstekende delen van het apparaat.
- Bescherm het behandelde lidmaat tegen zonlicht.
- Autorijden

  • is niet mogelijk bij een ingreep aan het bovenbeen
  • bij andere ingrepen zal de arts dit met u bespreken.

- Neem contact op met de afdeling

  • als er problemen zijn met het bijdraaien van de fixator
  • als er roodheid, pijn, zwelling of etterig vochtverlies optreedt rond de pinnen.

de nabehandeling

U moet rekening houden met een lange nabehandeling waarbij
- u om de 10 à 14 dagen op controle moet komen
- regelmatig nieuwe röntgenopnames van de stand van het been worden genomen
- tijdens de consultaties regelmatig technische aanpassingen aan de fixator nodig zijn.

Bij sommige correcties, en voornamelijk in geval van verlengingen, dienen de ringen nog een hele tijd ter plaatse te blijven na het dagelijks bijstellen. De ringen moeten ter plaatse blijven tot de breukzone voldoende stevig is.

Om uw comfort te verhogen kan worden overgeschakeld op een monofix.
Een monofix is een eenvoudig uitwendig fixatiesysteem waarbij de ringen worden verwijderd en waardoor er slechts enkele verbindingsstangen met een klein aantal pinnen overblijven.


Voordelen
* u kunt er gemakkelijker mee bewegen
* een monofix is lichter en minder omvangrijk

Het plaatsen van een monofix gebeurt onder
een korte algemene anesthesie. U kunt dan dezelfde
dag of de dag erna het ziekenhuis al verlaten.

Verwijderen van de fixator

- Het verwijderen van een fixator is vrij pijnlijk. Daarom gebeurt dit doorgaans onder algemene verdoving.
- Voor het verwijderen van een fixator aan het bovenste lidmaat of aan het onderbeen is een
dagopname voldoende.
Voor het verwijderen van een fixator aan het bovenbeen is een opname van enkele dagen soms wenselijk om extra te kunnen oefenen.
- Na het verwijderen van de fixator worden de pingaatjes zorgvuldig gereinigd om littekenvorming zoveel mogelijk te beperken. Als de pingaatjes droog zijn (na 48 uur) kunt u een bad of stortbad nemen.
- Gips of een beschermende brace is eventueel noodzakelijk, afhankelijk van de röntgenopnames.
- Kinesitherapie blijft ook na het verwijderen van de fixator noodzakelijk.

Tot een jaar na de behandeling is het ABSOLUUT afgeraden de littekens bloot te stellen aan zonlicht of kunstmatige UV-stralen wegens de littekenverkleuring.

Afspraken

U kunt steeds een afspraak maken op volgend telefoonnummer:
Secretariaat: 016-33 88 26 tussen 8 en 17 uur
Buiten de kantooruren kunt u voor dringende vragen en problemen terecht op:
Eenheid 230: 016-33 83 00 of 016-33 83 01
Voor afspraak op de consultatie: telefoonnummer: 016-33 81 60

© 2000 Universitaire Ziekenhuizen Leuven

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm
of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Algemene Directie van de
Universitaire Ziekenhuizen Leuven.

No part of this book may be reproduced in any form by
micrograph, film or other means without permission in writing
from the Director of the University Hospitals Leuven.

REALISATIE EN REDACTIE:
De tekst van deze brochure werd opgesteld in samenwerking
met het medisch en het verpleegkundig team.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
Dienst Communicatie
Universitaire Ziekenhuizen Leuven
Herestraat 49, 3000 Leuven
tel.: 016-34 49 00  - mei 2000

Nota aan sitebezoekers: deze informatie komt uit een boekje van het ziekenhuis in Leuven.,ik vond deze informatie vervolgens  toevallig op http://www.orthopediemiddelheim.be/ en ik vind deze informatie nu eenmaal de beste. De copyright gaat wel volledig naar het ziekehuis van Leuven!